Svømning på B-holdet er ligesom svømning på Talentholdet stadig i høj grad en kombination af svømning, træning af teknik samt udbygning af social tilknytning.
Svømning på B-holdet vil i stigende grad kræve fuldt træningsfremmøde, skærpede krav om seriøsitet ifm. træning samt skærpede krav om deltagelse i stævner.
Der vil desuden være øget fokus på forbedring af personlige resultater.
De tekniske tilretninger er i fokus på B-holdet og målsætningen er, at alle svømmere på B-holdet bliver stabile i de grovmotoriske aspekter i forhold til teknikøvelser og stilarter.

Herunder skitseres nogle af de krav der som minimum stilles for at en svømmer kan komme i betragtning til B-holdet.
Den ansvarlige træner tager alene beslutningen om oprykning til B-holdet.

Startspring:
Hovedspring fra skammel skal kunnes.

Pull-out/streamlines:
Kendskab til undervandsarbejde.

Vendinger:
Samtlige vendinger skal kunnes med rimelige færdigheder.

Stilarter:
Crawl: Skal kunnes (sammensat).
Ryg: Skal kunnes (sammensat).
Bryst: 100 meter sammensat med nogenlunde teknik skal kunnes.
Fly: 50 meter fly sammensat med nogenlunde teknik skal kunnes.

Tempo:
Svømmeren skal som minimum kunne holde til at svømme 1500 meter pr. time.
Kendskab til intensitetsskalaen:
A1: langsomt - jævnt (let, uden at blive forpustet).
A2: jævnt (komfortabelt, men dog forpustet uden at være besværet).
EN1: jævnt - hurtigt (moderat, med besværet åndedræt).
EN2 : hurtigt (hårdt, med meget besværet åndedræt).
MAX: fuld fart (meget hårdt, I meget højt tempo).

Svømmeklubben Grindsted Tinghusgade 15 A 7200 Grindsted Tlf.