Svømning på B-holdet er ligesom svømning på Talentholdet stadig i høj grad en kombination af svømning, træning af teknik samt udbygning af social tilknytning.
 Svømning på B-holdet vil i stigende grad kræve fuldt træningsfremmøde og krav om seriøsitet ifm. træning samt krav om deltagelse i nogle stævner.
 Der vil desuden være øget fokus på forbedring af personlige resultater.
 

Herunder skitseres nogle af de krav der som minimum stilles for at en svømmer kan komme i betragtning til B-holdet.
 Den ansvarlige træner tager alene beslutningen om oprykning til B-holdet.
 
Startspring:
 
Hovedspring fra skammel
 
Pull-out:
 Kendskab til undervandsarbejde.
 
Vendinger:
Samtlige vendinger med rimelige færdigheder.
 

Tempo:
 Kendskab til intensitetsskalaen:
 A1: langsomt - jævnt (let, uden at blive forpustet).
 A2: jævnt (komfortabelt, men dog forpustet uden at være besværet).
 EN1: jævnt - hurtigt (moderat, med besværet åndedræt).
 EN2: hurtigt (hårdt, med meget besværet åndedræt).
 


Svømmeklubben Grindsted Tinghusgade 15 A 7200 Grindsted Tlf.