UNDERVISNING
Herunder kan du læse lidt om undervisningen på både børne- og voksenhold.
 
BØRNEHOLD
Der er 1 uddannet instruktør samt 1 – 2 uddannede hjælpetrænere tilknyttet hvert børneundervisningshold.
Et børneundervisningshold har 25 minutter i vandet, der
er mellem 12 og 15 børn på et undervisningshold.
Vi har i Svømmeklubben Grindsted udarbejdet målsætninger for vore børneundervisningshold. Med disse målsætninger forsøger vi at sikre at alle børn får prøvet det samme i løbet af en sæson, hvadenten barnet er tilknyttet et mandags-, et onsdags- eller et fredagshold.
Læs mere om de forskellige hold og se hvilke arrangementer der tilbydes de forskellige hold i løbet af sæsonen, under punktet HOLDTILMELDING øverst på siden.

VOKSENHOLD
Der er mindst 1 uddannet instruktør tilknyttet hvert voksenhold.
Alt afhængig af hvilket voksenhold man er tilmeldt svinger deltagerantallet mellem 20 og 50 personer og undervisningen forsøges så vidt muligt at gøres individuel (aquafitness undtaget).


Alle instruktører i Svømmeklubben Grindsted bliver i løbet af sæsonen tilbudt at deltage i forskellige kurser. Dermed bestræber vi os på altid at have en veluddannet og inspirerende instruktørstab tilknyttet klubben.
Svømmeklubben Grindsted Tinghusgade 15 A 7200 Grindsted Tlf.