Svømning på A-holdet stiller store krav til svømmeren og kræver fuld seriøsitet.
Der bliver lagt et stort arbejde fra træneres side i at tilpasse træningen til den enkelte svømmer og derfor forventes:
Fuldt træningsfremmøde.
Deltagelse i mindst 3 stævner årligt herunder 1 overnatningsstævne.
Deltagelse i træningsweekends/træningslejr.

Herunder skitseres nogle af de krav der som minimum stilles for at en svømmer kan komme i betragtning til A-holdet.
Den ansvarlige træner tager alene beslutningen om oprykning til A-holdet.

Startspring:
Hovedspring fra skammel skal kunnes.

Pull-out/streamlines:
Undervandsarbejde i samtlige stilarter skal kunnes med rimelige færdigheder.

Vendinger:
Samtlige vendinger skal kunnes.

Stilarter:
Crawl: Skal kunnes (sammensat).
Ryg: Skal kunnes (sammensat).
Bryst: Skal kunnes (sammensat).
Fly: Skal kunnes (sammensat).

Tempo:
Svømmeren skal som minimum kunne holde til at svømme 2000 meter pr. time.
Svømmeren skal kende og kunne arbejde i forhold til intensitetsskalaen:
A1: puls 130 eller derunder.
A2 : puls 130 - 145
EN1: puls 145 – 160
EN2: puls 160 – 175
MAX: puls 175 – 220

Svømmeklubben Grindsted Tinghusgade 15 A 7200 Grindsted Tlf.