Svømning på A-holdet stiller store krav til svømmeren og kræver fuld seriøsitet.
 Der bliver lagt et stort arbejde fra træneres side i at tilpasse træningen til den enkelte svømmer og derfor forventes:
 Fuldt træningsfremmøde.
 Deltagelse i flere stævner årligt.
 Deltagelse i træningsweekends/træningslejr.
 
 Den ansvarlige træner tager alene beslutningen om oprykning til A-holdet.
 
Tempo:
 Svømmeren skal kende og kunne arbejde i forhold til intensitetsskalaen:
 A1
 A2 
 EN1
 EN2
 

Svømmeklubben Grindsted Tinghusgade 15 A 7200 Grindsted Tlf.